پرینت
بازدید: 4229

تكاپوی بنیاد خیریه یاوران حضرت زینب در اصفهان در مسیر آموزش و اشتغال كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهنی

منبع: فصلنامه تامین اجتماعی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۸۴

چکیده

این مطلب، گزارشی است از نحوه تكوین و عملكرد خیریه یاوران معلولین ذهنی حضرت زینب (س) كه برای اشتغال و درمان نوجوانان و كودكان عقب مانده ذهنی فعالیت می كند. گزارش در ابتدا چگونگی تشكیل این خیریه را در سال ۱۳۷۵ و در گفت وگ با موسس آن تشریح می كند؛ تشكلی كه در سال ۷۹ پروانه تأسیس می گیرد.

هدف این خیریه، «فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین، حمایت از معلولین ذهنی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با ایجاد مراكز توان بخشی، آموزشی، حرفه آموزی و تأمین نیازمندی‌های مالی یا مسكن، ازدواج، هزینه‌های پزشكی، تسهیلات ورزشی و تفریحی و اشتغال» عنوان و تشریح شده است.

در ادامه مطلب، گستره فعالیت‌ها و ساخت سازمانی این «خیریه» در قالب گفتگو با مؤسس، تبیین می شود.

آنچنانی كه آمده است ، خیریه یاوران برای پیشبرد فعالیت‌های تعریف شده خود به طور عمده به كمك‌های مالی مردمی، همیاری بانیان و نیز به میزانی محدود به سرانه‌های پرداختی بهزیستی اتكا دارد. در ادامه مطلب، تأسیس تعاونی پرنیان و كارگاه خیاطی، در راستای فعالیت‌های خیریه تشریح می شود؛ مكان كارگاه، «سرپناهی قدیمی و فرسوده، شامل یك هال و دو اتاق است كه چهل دوزنده و مربی را در خود جای می دهد».

گزارش، مشكلات مربوط به ابزار كار و مواد اولیه كارگاه خیاطی و آموزش و مربی را نیز موردتوجه قرار می دهد.

عدم حمایت از این خیریه ـ و تعاونی آن ـ و مشكل ارتباط با بازار و محدودیت‌های مالی نیز تبیین می شود. در ادامه گزارش، شیوه‌های آموزشی عبا و مشكلات كودكان اتیستیك (كودكانی كه به رغم داشتن ظاهری بسیار طبیعی، با پیرامون خود در عدم تعامل هستند) و نیز تلاش‌های انجام گرفته برای ارتقاء سطح آموزشی و علمی كودكان «در خود فرورفته» به تفصیل ، تشریح می گردد.

مشكلات متعدد مالی، فقدان مكان و فضا، كمی سرانه‌ها و نبود مربی در رابطه با مركز آموزشی و توان بخشی كودكان اتیستیك، وابسته به خیریه یاوران هم موردتوجه واقع می شود. در گزارش آمده است: «مدیر عامل خیریه یاوران، مدیر مركز و مربیان، در ورای بیان همه كاستی‌ها و نداری ها، امید دارند كه با حمایت دستگاه‌های اجرایی دست اندركار برای امكان دار شدن، تسهیلات آموزش و پرورش برای تحصیل مجانی كودكان اتیست، تعمیم آموزش در سطح كشور توسط سازمانهای مربوط، حل مشكل بیمه، معافیت از پرداخت بهای آب ، برق و گاز ، و ... آموزشهای خود را تعمیق، گستره فعالیت خود را افزون و همه كودكان درون فرورفته را پذیرا شوند». همچنین تأكید می شود كه: در آشفته بازار تفرد كه عموماً به گذران‌های انفرادی» پرداخته می شود، هستند تعدادی انسان وقت گذار ـ كم انتظار كه جدا از «خود»، به «غیر» مهر می ورزند.

 متن کامل مقاله (به زودی)

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد