پرینت
بازدید: 4231
هدی صابر:انجمن‌های اسلامی امروز نقطه اتصالی با عنصر تفكر ندارند
 
 
گردهمایی شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر‌كرد با حضور تقی رحمانی و هدی صابر با موضوع «۱۶ آذر و نقش هویت در انجمن‌های اسلامی» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تقی رحمانی در این گردهمایی با بیان اینكه هویت حذف شدنی نیست، گفت: اساسا هویت با تعریف دیگری در برابر خود شروع می‌شود، هویت واقعیتی است كه شاید برای مدتی پشت پرده بماند ولی به زودی خود را آشكار می‌كند.وی، با تاكید بر اینكه هویت را نمی‌توان نادیده گرفت و باید آن را فهمید، افزود: هویت نه در مقابل معرفت و نه در مقابل حقیقت قرار می‌گیرد.این فعال سیاسی، گفت: آن كسی كه هویت را حذف می‌كند به ایجاد یك نوع هویت افراطی كمك می‌كند، هویت، شمشیر دو دمی است كه هم رحم می‌آورد و هم خشونت.رحمانی، با اشاره به وجود هویت‌های گوناگون در جامعه تصریح كرد: هرگز نمی‌توان این هویت‌ها را نادیده گرفت و به همه آنها یك لباس پوشاند. دانشگاه خانه آزادی است. در دانشگاه باید اندیشه به رسمیت شناخته شوند و هویت‌ها به گفت‌وگو بپردازند تا با ایجاد بستر رقابتی در دانشگاه به خلق اندیشه‌های نو بپردازیم.وی ابراز عقیده كرد: پشت پرده رفتن عقیده‌ها باعث ظهور آنها به شكل خطرناك و گرایش استبدادی سبب ایجاد روحیه نفاق در افراد می‌شود.وی، با تاكید بر لزوم وجود انجمن‌های گوناگون در دانشگاه، گفت: هر انجمن باید گوهر هویت خود را حفظ كند، هویت، پذیرش آگاهانه است. انجمن اسلامی اگر بخواهد برای دموكراسی، آزادی و عدالت در مقابل بنیادگرایی باشد باید خود صاحب هویتی مبتنی برآگاهی باشد.
***
به گزارش ایسنا، هدی صابر نیز با اشاره به سیر تحول هویت در انجمن اسلامی، در تشریح وضعیت كنونی انجمن‌های اسلامی گفت: انجمن‌های اسلامی و دفتر تحكیم وحدت هم اینك دچار هویت‌ ضدی هستند، به این معنا كه در مقابل چند ضد (در مقابل نظام، مذهب، سنت و ...) خود را تعریف می‌كند.وی با ابراز این عقیده كه در طول ۶ سال گذشته شیرازه‌ی انجمن‌ها دچار از هم پاشیدگی و انشعاب روز افزون شده‌اند، اظهار داشت: انجمن‌های اسلامی امروز نقطه اتصالی با عنصر تفكر ندارند و حیرانی و سرگشتگی تحت فشار بودن و در مقابل روحیه شورشی داشتن اعضای انجمن از دیگر احوال انجمن اسلامی در شرایط كنون خواند.این فعال سیاسی، ادامه داد: انجمن اسلامی دانشجویان متشكل از سه عنصر انجمن به معنای مكانی برای تعامل و همگرایی، اسلامی كه پیوند هویت اقتصادی است ‌و دانشجو، پیوند هویت صنفی می‌باشد.صابر ابراز عقیده كرد: این هر سه عنصر در حال سائیده شدن و موریانه خوردن هستند و هیچ یك از عناصر به قوت گذشته خود باقی نیست كه در این میان پسوند اسلامی بیش از همه در معرفی آسیب موریانه قرار گرفته است و عملا هویت ویژه‌ای در این زمینه در كار نیست.گویی كه یك رو در بایستی تاریخی صرفا پسوند اسلامی را بر شانه‌ در حقیقت خمیده و كوژیده انجمن‌ها حمل می‌كند.
مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهسخنرانی‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد