پرینت
بازدید: 4395

مقارن با سالگرد صدور فرمان مشروطه، مصاحبه‌ی صورت‌گرفته با شهید هدی صابر توسط نشریه‌ی آیین بازنشر می‌گردد. در مقدمه‌ی این مصاحبه می خوانیم: «مشروطه در صد و یک سالی که گذشت به بسیاری از ابهامات و سوالات پاسخ داد، اما کماکان سوالان بی‌پاسخ این واقعه‌ی تاریخی، زمینه‌ی تحقیق محققین و پژوهشگرانی است که این برهه از تاریخ را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. هدی صابر از جمله پژوهشگرانی است که تاریخ نهضت مشروطه و جنبش‌های معاصر ایران را به دقت و حوصله مورد بازبینی قرار داده است. از این رو برخی از پرسش‌های پیرامون مشروطه را با او در میان می‌گذاریم تا از این رهگذر بدانیم آیا مشروطه نیاز مردم ایران بود؟ آیا این نیاز در جامعه‌ی وقت عمق پیدا کرد؟ پیشروان نهضت در این باره نقشی ایفا کردند؟ و ... به موجب پاسخ به این سوالات، صابر فرازهای مهمی از این نهضت را مرور کرد تا بتواند پاسخی جامع ارائه دهد. او در پایان نیز نتایج این بحث را در جنبش اصلاحات به کار بست و نشان داد که بسیاری از اتفاقات جنبش اصلاحی در سال ۱۳۷۶ مشابه جنبش مشروطه در سال ۱۲۸۵ است».


منبع: ماهنامه آیین، شهریور ۱۳۸۶، شماره ۸

این مصاحبه که در سال ۱۳۸۶ توسط ماهنامه‌ی آیین (ارگان جبهه مشارکت ایرن اسلامی) با شهید هدی صابر انجام گرفته مشتمل بر گفتگویی درباره‌ی وجوه اجتماعی انقلاب مشروطه می‌باشد. شهید هدی صابر پیش‌تر با ارائه‌ی مباحث هشت فراز، هزار نیاز، به طور تفصیلی به انقلاب مشروطه پرداخته بود. این مصاحبه مروری اجمالی بر مباحث پیش‌گفته می‌باشد و در ضمن خود واجد نکات و دستاوردهای تازه‌ای نیز می‌باشد.

دریافت متن کامل مصاحبه (Pdf)

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمصاحبه‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد