مجلد دوم باب بگشامقارن با دومین سالگرد شهادت هدی صابر (خرداد ۱۳۹۲)، دومین دفتر از مجموعه نشست‌های قرآنی ”باب بگشا“ نیز انتشار یافت. دفتر دوم با عنوان ”تبیین ـ۱“ در واقع بخش نخست از سرفصل ”تبیین“ مباحث باب بگشا می‌باشد که مشتمل بر مباحث مربوط به کارکردها و داشته‌های خدا است. ”تبیین ـ۱“ دربردارنده‌ی سیزده نشست و سه داشته و کارکرد نخستین مورد بحث‌قرار گرفته در ”باب بگشا“ می‌باشد که عبارتند از: خدای طراح ـ مهندس؛ خدای خالق؛ خدای صاحب دید استراتژیک. در این دفتر همچنین سخنرانی بانی موسسه‌ی محک که در نشست بیست و ششم ”باب بگشا“ انجام گرفته نیز گنجانده شده است. ۹ نشست از ۱۳ نشست مندرج در این مجموعه نیز به بحث دید استراتژیک اختصاص دارد.

در این مجموعه همچنین آورده‌های مشارکت‌کنندگان در مباحث ”باب بگشا“ (در سیزده نشست مربوط به این دفتر) نیز با ویرایش مختصر ادبی ـ نگارشی گنجانده شده تا تاکید محورین شهید صابر مبنی بر اشتراک‌گذاری ایده‌های نسل نو در امر انتشار آثار ایشان نیز تحقق یابد.

پیش از این نیز دفتر نخست از سلسله مباحث ”باب بگشا“ با عنوان ”پیشاتبیین“ در نخستین سالگرد شهادت هدی صابر انتشار یافته بود که مشتمل بر چهارده نشست آغازین این مجموعه مباحث بود. بدین ترتیب با انتشار دفتر دوم از مباحث فوق، ۲۷ نشست از ۷۰ نشست ”باب بگشا“ در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. این کتاب نیز توسط درگاه ”در فیروزه‌ای“ به صورت الکترونیکی انتشار یافته و در دسترس می‌باشد.

لینک دانلود: دفتر دوم مباحث «باب بگشا» ("تبیین ـ ۱")

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی اخبار، رویدادها، گزارش‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد