نخستین مجلد از مجموعه مباحث قرآنی شهید هدی صابر ذیل تیتر «باب بگشا: ضرورت رابطه‌ی صاف‌دلانه، مستمر، همه‌گاهی و استراتژیک با خدا» با عنوان «دفتر نخست: پیشاتبیین» توسط درگاه در فیروزه‌ای به صورت الکترونیکی منتشر شد. این کتاب مجموعه‌ی مباحث طرح‌شده توسط شهید هدی صابر و مشارکت‌کنندگان در چهارده نشست نخست «باب بگشا» در حسینیه‌ی ارشاد می‌باشد که از شهریور ۱۳۸۷ تا دی‌ماه همان سال را در بر می‌گیرد و مشتمل بر مباحث اولیه‌ی «باب بگشا» تحت عنوان «پیشاتبیین» می‌باشد.

عناوین این چهارده نشست به ترتیب عبارتند از: «آغازگاه»، «خدا در وضع موجود»، «چگونگی مواجهه با بحران»، «متدولوژی خروج از بحران»، «متدولوژی ما برای خروج از بحران»، «فاز صفر ما چیست؟»، «به استقبال تبیین»، «تبیین ما: رابطه میان دو مبنا؛ ابراهیم، نماینده‌ی ما» (۶ نشست)، «من جاودان (دکتر محمدی گرگانی)».

دو مساله‌ی محوری‌ای که در این چهارده نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفته، یکی بحران ارتباط با هستی در جامعه‌ی ایران و دیگری ارائه‌ی روشی برای خروج از این بحران می‌باشد. شهید صابر در نشست‌های بعدی باب بگشا، وارد مرحله‌ی تبیین شده و ذیل عنوان «داشته‌ها و کارکردها خدا» به طور مبسوط به ارائه‌ی مدلی برای عضویت فعالیت انسان ایرانی در جهان هستی در پرتو رابطه‌ای مستمر با خدا و بهره‌مندی از کارآیی‌های «او» پرداخته است.

یادآور می‌شود که مجموعه مباحث باب بگشا مشتمل بر ۷۰ نشست است که از سال ۱۳۸۷ در حسینیه‌ی ارشاد آغاز شده و پس از دستگیری شهید هدی صابر در تابستان ۱۳۸۹ نیمه‌تمام باقی ماند. قرار است که متن نوشتاری سایر نشست‌ها نیز به تدریج منتشر شود.  

دریافت متن کامل کتاب باب بگشا؛ دفتر نخست

مسیر جاری:   صفحه اصلی اخبار، رویدادها، گزارش‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد