طرح «توسعه مهارت‌های پایه» و «تشکیل گروه‌های کارآفرینی و آموزش بانک‌پذیری» در سکونت‌گاههای غیررسمی زاهدان  با حمایت بانک جهانی، به سفارش وزارت مسکن و مدیریت هدی صابر از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ با افق زمانی ۱۵ ماه آغاز به کار کرد. استان سیستان و بلوچستان، با داشتن بالاترین درصد بیکاری در میان استان‌های کشور و شهر زاهدان، با دارا بودن ۳۰ درصد جمعیت حاشیه‌نشین، به عنوان یکی از مراکز هدف بانک جهانی برای توسعه فقرزدایی، توانمندسازی و کارآفرینی انتخاب شد. ویدئویی که ملاحظه می‌فرمایید در چارچوب این طرح و مربوط به کارگاه آموزشی شورایاران است که مورخ 7 اسفند 1388 در شیرآباد زاهدان توسط هدی صابر برگزار شده است. راهکارهای تعامل با جامعه محلی، اقدامات عملی شامل آموزش و بهسازی و امکان، نوع مواجهه، قابلیت مذاکره، کارکرد گزارش و پیش‌نیاز نگارش مجموعه عناوینی است که توسط شهید هدی صابر در این ویدئو حدودا یک ساعته مطرح شده است. این ویدئو علاوه بر ارزش تاریخی، واجد بار اموزشی نیز بوده و برای کسانی که مایل به تعامل با جوامع محلی هستند نکات آموزنده‌ی بسیاری دارد. 

کارگاه آموزشی شورایاران

مدرس: هدی صابر

زاهدان- شیرآباد

7 اسفندماه 1388

***

 

محورهای گفتگو

 • راهکارهای تعامل با جامعه محلی
 • -         معرفی نهاد :   ابراز هویت  -    ابراز خواسته
 • -         معرفی دستگاه مورد مراجعه
 • -         جریان اجتماعی: طرح خواسته های محلی
 • -         دعوت برای مشاهده و استماع
 • -         مذاکره
 • -         پی گیری

                         ***********

 • اقدامات عملی: آموزش، بهسازی، امکان
 • -         فهرست خواسته محله
 • -         اولویت بندی
 • -         هزینه و فایده
 • -         خانه محله
 • -         صندوق محلی

                  **************

 • نوع مواجهه
 • -         تعامل، همکاری، مسالمت
 • -         مشارکت چندضلعی
 • -         اخذ نتیجه
 • -         دستآوردها: اعتماد به نفس، جلب اعتماد محلی، منطقی کردن خواسته های محلی

                       **************

 • قابلیت مذاکره
 • -         هویت
 • -         جایگاه
 • -         توان فراخوان محلی
 • -         توان نیازسنجی محلی
 • -         توان طرح و پی گیری

                      ***************

 • کارکرد گزارش
 • -         مکتوب کردن
 • -         ثبت و ضبط
 • -         مستندسازی
 • -         امکان خوانش
 • -         قابلیت رجوع
 • -         پی گیری

                   *****************

 • پیش نیاز نگارش
 • -         مراحل نگارش
 • -         اصول
 • -         پرهیزها
 • -         محتوای نامه
 • -         ساختار متن
 • -         انسجام متن
 • -         نشانه گذاری
مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهطرح‌های اجتماعیطرح توسعه مهارت‌ها و کارآفرینی زاهدان
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد