نهادهای خدمت رسان در عرصه عمومی

پرینت
بازدید: 4160

آنچه در پی می‌آید گزارش میانی یکی از پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط خانه‌ی نواندیش به سرپرستی شهید هدی صابر است. این پژوهش که در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ صورت گرفته، به موضوع «نهادهای خدمت رسان(وقفي و غير وقفي)» اختصاص دارد. در انجام این پژوهش  ۶۰ مصاحبه با اساتيد و پژوهشگران عرصه تاريخ اجتماعي ايران، بانيان و مديران نهادهای خدمت رسان(وقفي و غير وقفي)، مديران دستگاههای اجرايي عرصه تامين و حمايت، مديران سازمان اوقاف و صاحب نظران مباني فقهي-حقوقي وقف انجام شده است. متن این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.


 

گذر بر پیشینه و موقعیت و ظرفیت‌های امروزین نهادهای خدمت رسان در عرصه عمومی

(گزارش مرحله میانی)

پژوهش انجام شده توسط خانه پژوهش نواندیش به سرپرستی شهید هدی صابر

 مشخصات پژوهش:

تاریخ آغاز پژوهش:     ۱۳۸۴/۹/۱۵

 تاریخ پایان پژوهش:    ۱۳۸۵/۹/۱۵

 زمان ارائه گزارش مرحله میانی پژوهش: ۱۳۸۵/۱۲/۱۵

 

تعهدات مندرج در قرارداد، در سرآمد زمان پژوهش

 ۱- انجام ۶۰ مصاحبه با:

-         اساتید و پژوهشگران عرصه تاریخ اجتماعی ایران

-         بانیان و مدیران نهادهای خدمت رسان(وقفی و غیر وقفی)

-         مدیران دستگاههای اجرایی عرصه تامین و حمایت

-         مدیران سازمان اوقاف

-         صاحب نظران مبانی فقهی-حقوقی وقف

۲- پردازش و تنقیح متن مصاحبه‌ها

۳- فیش برداری از مکتوبات

 

تعهدات مرحله میانی پژوهش

 

وضعیت پیشرفت کار

 مدت زمان متوسط مصاحبه ها:       ۱۱۰ دقیقه

            ۲۵ مصاحبه در یک جلسه

            ۴ مصاحبه در دوجلسه

             ۱ مصاحبه در چهار جلسه

                   - کتاب

                   - نشریه

 

 

فروض آغازین پژوهش

 

حدسهای مبتنی بر فروض

 

پرسش‌های مرتبط با حدس‌ها:

 از:

 

چارچوب پرسشها از اساتید و پژوهشگران عرصه تاریخ اجتماعی

 

چارچوب پرسشها از بانیان و مدیران نهادهای خدمت رسان

 

معیارهای انتخاب

            نهادهای خدمت‌رسان با پیشینه طولانی مدت:

نهادهای نوین خدمت‌رسان:

 

چارچوب پرسشها از مدیران وکارشناسان دستگاه‌های اجرایی

 

چارچوب پرسشها از مدیران سازمان اوقاف

 

چارچوب پرسشها از صاحبنظران مبانی فقهی ـ حقوقی وقف

 

درک و دریافت‌های مرحله‌ای

–       روند رشد جمعیت

–       مجموعه مسائل نوپدیداجتماعی

–       پرمخاطره بودن نسل‌های جدید جمعیتی

–       کارآیی نهادهای خدمت‌رسان

–       کم‌کارآیی و سنگینی دست‌گاه‌های اجرایی و دوری آن‌ها ازایده‌پردازی و نوروشی

دستیابی به الگوی کارشناسی شده تعامل دستگاه‌های اجرایی در موضع تصدی‌حمایت و نهادهای خدمت‌رسان در موضع ایده‌اجرا، ضروری ‌است.