آرشیو صوتی و تصویری «هشت فراز، هزار نیاز» http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20 Sat, 07 Dec 2019 01:46:07 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir فایل صوتی بخش نخست نشست (طرح بحث هدی صابر) http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20/372 http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20/372 نشست بیستم؛ انقلاب مشروطه ۱۱ Mon, 03 Dec 2001 05:00:00 +0000 فایل صوتی بخش دوم نشست (پرسش و پاسخ) http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20/373 http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20/373 نشست بیستم؛ انقلاب مشروطه ۱۱ Mon, 03 Dec 2001 05:00:00 +0000 اسلاید نشست (سرفصل مباحث) http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20/374 http://www.hodasaber.net/index.php/teachings/8faraz/8faraz-voices/209-8faraz-voices-10-24/235-8faraz-voices-20/374 نشست بیستم؛ انقلاب مشروطه ۱۱ Mon, 03 Dec 2001 05:00:00 +0000