میله های سرد : برای هدی صابر

پرینت
بازدید: 3070

حمید رضا یعقوب زاده 

منبع: وب‌سایت نویسنده (آریاقلم) ـ 25 خرداد 1390

آسمان نگاهم

میله های قفسی ست

که

مرا

به ماه می خواند

اینجا

به موازات

میله ها

ایستاده ام

صبور تر از

قفلی

که

باز

نخواهد شد