صبر صابر هم تمام شد از جفا

پرینت
بازدید: 2975

ب. آرام

منبع: وب‌سایت جرس

با ز پر پر شد گلی از باغ ما

باز یاری شد ز جمع ما جدا

بار دیگرآرشی جان در کمان

بهر آزادی میهن شد فدا

باز از زندان ضحاک زمان

کفتر ی پرواز کرد و شد رها

بس که بیداد و ستم دید آن دلش

”صبر صابر هم تمام شد“ از جفا

مرگ او فریاد آزادی و عشق

راه آزادی و عزت را هدا

نیست این دریای غم را ساحلی

هان کجا این درد ها را منتها ؟

صبر و آرامم برفت از دست دوش

چونکه صابر شد ز جمع ما جدا