به بهانه سالروز تولد هدی صابر

در نگاه دیگران» شاخه:بینش، روش و منش
پرینت
بازدید: 2237

 چگونه هر لحظه متولد می‌شویم؟

به بهانه سالروز تولد هدی صابر

تقدیم به حنیف و شریف صابر

 

 

شنیدن تعبیر «تولد دوباره» برای ما اغلب یادآوری بزنگاه‌ها و نقاط‌عطف ویژه در سیر زندگی شخصی است؛ مانند بزنگاه رهایی از بند اعتیاد. جهت‌گیری فردی و روان‌شناسانه‌ای در این تعبیر تسلط دارد؛ چنانکه تولد دوباره ملازم با نوعی «خانه‌تکانی ذهنی» در فرد تلقی می‌شود یا «تولدی از بالا و از خدا» تلقی می‌شود؛ «تولدی که با توانائی و تلاش خود انسان بدست نمی‌آيد، با ميل و اراده ساير مردم نيز ميسر نمی‌گردد، بلکه فقط از بالا و از خدا حاصل می‌شود».

ابتکار شهید هدی صابر در بازیابی مفهوم «خلق جدید» اما این بود که امکان تولد نو را از بزنگاه به تمام سیر زندگی انسان تعمیم و تسری داد. بازخوانی صابر از «خلق و خلق جدید» به عنوان یکی از داشته‌های خدا در سلسله‌مباحث «باب بگشا» (نشست هفدهم، خدای خالق) ملازم توجه به چند بنیان بود:

تولد بیولوژیکی انسان محصول اراده و انتخاب او نیست؛ اما تولد نو‌به‌نو و خلق جدید و مستمر، تولدی است محصول اراده و انتخاب و کوشش‌گری انسان. هر کس در زندگی اجتماعی خود می‌تواند لحظه‌به‌لحظه دست‌اندرکار تولد خود و مردم باشد. انسان مدار تغییر نه فقط تولد دوباره و «احیا» را برای خود که برای مردم خود رقم می‌زند و ارزش این نوآفرینی و احیا چنان است که به تصریح «او» هر كس كسى را احیا کند، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعا».

 انسان مدار تغییر به محض اینکه دست‌اندرکار خلق ایده و کنش جدیدی شود، تولدی نو را در جهان رقم زده است. تولد اولیه محصول انتخاب انسان نیست، اما تولد مستمر در مسیر زندگی و در سیر خلق نو به نو و مستمر می‌تواند محصول انتخاب و عمل انسان باشد.

در یکی از نشست‌های «باب بگشا» و در بخش دوم که به آورده‌های مشارکت‌کنندگان اختصاص داشت، یکی از دوستان سخنی کیفی گفت: «خلاقیت انسان باید تا جایی پیش رود که آدمی حتی خالق نوع مرگ و چگونگی رجعت خودش باشد. خلاقیت می‌تواند مبنای شیوه‌ی پایان‌بخشی به زندگی دنیا باشد و خلاقیت حتی در این موقعیت‌ها هم باید نفوذ کند. شهادت، خلاقیت در انتخاب‌گری نوع مرگ است، حتی ‌آن جایی که انسان احساس می‌کند بیشترین انفعال را دارد».

در سالروز تولد شهید هدی صابر، یاد و نام او را که برای مقابله با «تکرار بیدادگری‌ها علیه انسان‌های بی‌دفاع» و کوشش برای احیای «منش از کف رفته»، پا در مسیر شهادت گذاشت، گرامی می‌داریم.